Ta kontakt for en uforpliktende samtale
Ta kontakt for en uforpliktende samtale

LEDELSE OG TEAMUTVIKLING I BEDRIFTER OG ORGANISASJONER

Utfordringer i ledelse og teamutvikling

Hva er det som er problemet?

- Ledere som ikke er tydelige nok

- Ansatte som ikke gjør det som dere er enige om

- Mangel på tilbakemeldinger

- Ikke god nok Psykologisk trygghet

 - Privat praksis

All verdens strategisamlinger hjelper ikke dersom det er noe i organisasjonskulturen som halter. 

 

Placeholder Image

Forståelse for ulikhet og kunnskap om adferd bidrar til god kommunikasjon og samspill 

En god organisasjonskultur gjør det enklere å bevare stabilitet og kontinuitet. Dette er noe vi som jobber med mennesker vet. Arbeidsmiljø, organisasjonskultur, samspill og god kommunikasjon må hele tida være på agendaen, det er en pågående prosess.

Vi ønsker jo å legge grunnlag for et trygt arbeidsmiljø der de medarbeiderne kjenner hverandre godt, har forståelse og respekt for hverandres ulikhet og der kommunikasjonen og samspillet flyter godt.

Ofte går vi som ledere oss fast i daglige arbeidsoppgaver, og arbeid med langsiktige prosesser blir skjøvet på. 

I tillegg har vi vært gjennom halvannet år med hjemmekontor og Teams-møter på grunn av pandemien. Å finne tilbake til god stemning og en god kultur krever innsats.  

 

Placeholder Image

Hvordan skape god organisasjonskultur?

 

Jeg kan hjelpe dere med å skreddersy prosesser som vil ha langtidsvirkning! Det vil si seminarer/kursdager eller personalmøter for hele bedriften, lederutvikling, ledercoaching og  coachingsamtaler med enkeltpersoner i teamet. Et samarbeid starter med et uforpliktende møte der vi snakker sammen om hva som er deres behov og hva jeg kan bidra med.

Les om mentor-ordning her
Hvordan bli trygg i lederrollen!
Dette høres spennende ut, jeg tar kontakt!
Placeholder Image

Bedre kommunikasjon og samspill i teamet

Vi mangler ofte et språk for å snakke om våre likheter og ulikheter, våre styrker og utfordringer, i avdelingen og i medarbeidersamtalen. Mer kunnskap om hvordan vi lettere kan bygge forståelse og raushet for hverandres ulikhet vil lette samarbeidet og bidra til at kommunikasjonen glir lettere blant personalet.

Jeg bruker Persolog personprofil i arbeidet med lederutvikling og teamutvikling i bedrifter. Det er et veldig godt verktøy for å bli kjent med egne og andres styrker, og som også gir mulighet til vekst og utvikling.

Vi trenger nemlig alle adferdsprofiler inn i gruppa for å bli gode team som utfyller hverandre. 

Et anerkjent verktøy

Persolog Personfaktormodell er et anerkjent verktøy som daglig er i bruk i mange bedrifter både i Norge, og i mange land i Europa. 

Jeg har selv tjue års erfaring som leder i egen barnehage – og vet at vi ofte ønsker oss mer tid til kommunikasjon og samspill i hverdagen. Tillit er et nøkkelord når avdelingene skal få til en god hverdag. For å skape tillit må vi ha raushet for hverandres styrker og utfordringer. Raushet overfor andre føler vi når vi forstår og har innsikt i både egen og andres personlighet. Personligheten vår viser vi gjennom adferden vi velger i en gitt situasjon.

Bedrifter som har tatt i bruk Persolog personfaktormodell i sitt daglige arbeid, erfarer at det er et godt verktøy. Det gir medarbeiderne forståelse og innsikt i at nettopp fordi vi er forskjellige så utfyller vi hverandre. De erfarer at ulikhet skaper god kvalitet, når vi kan klare å snakke sammen om det. 

Så dersom du som leder eller medarbeider også kjenner på behov for bedre kommunikasjon, tillit, forståelse og raushet, ja rett og slett på behovet for å kjenne hverandre bedre, så ta kontakt!

Dette sier Bjerkås barnehage om Persolog i barnehagen:

Ragnhild er en engasjert, varm og humørfylt coach. Med et engasjert personale ledet hun oss gjennom en spennende kveld med oppgaver og morsomme øvelser som vi har tatt med oss i personalsamarbeidet. Jeg anbefaler Ragnhild på det varmeste! Hun har hjulpet oss til å kunne bruke og se våre egne og hverandres egenskaper til det beste for teamet. 

Hvem er jeg?

Mitt navn er Ragnhild Finden, jeg er 52 år og bor i Stange. Vi har drevet privat barnehage på gården her i tjue år, og barnehagen har 76 barn og 25 ansatte. Jeg har derfor solid leder-erfaring fra egen barnehage, og jeg har vært aktiv på alle plan i forskjellige organisasjoner og styreverv i hele mitt voksne liv. Min erfaring spenner fra  landbruksorganisasjoner, energiselskap, til interesse- og  arbeidsgiverorganisasjonen for barnehager. Jeg har også vært politisk aktiv og kommunestyremedlem i 12 år. Dette har gitt meg unik og verdifull innsikt i organisasjonens indre liv, og hva som skal til for å oppnå mål. 

Jeg startet på NLP coach-utdannelse etter en krevende periode i livet. Denne utdanningen gav meg så mye av egenutvikling og forståelse for mennesket, at jeg fullførte utdannelsen og ble sertifisert coach av Den norske coachforening i 2019. Jeg ble sertifisert i Persolog personfaktormodell i 2021.

Nå brenner jeg for å hjelpe bedrifter og team til bedre kommunikasjon og samspill gjennom utvikling. Jeg tilbyr coaching-tjenester til mennesker som ønsker endring, både for privatpersoner, og for bedriftsmarkedet. 

Placeholder Image
Dette kan absolutt være noe for oss! Jeg tar kontakt!
Placeholder Image

TILBAKEMELDINGER FRA KURSDELTAKERE

"Nyttig å se og høre hvordan de ansatte i avdelingen fungerer best mulig og hvordan de liker å ha det."

"Jeg likte alt!"

"Veldig godt med både teori og praktiske oppgaver."

"Motiverende og engasjert foredragsholder!"

"Gøy å se at jeg er ganske ulik på jobb og hjemme. Og at alle typer er viktige i et team."

 

PERSOLOG PERSONLIGHETSMODELL

Hvordan er et menneske, hvordan blir vi skapt? Heldigvis finnes det ingen fasit. Det er nettopp dette mangfoldet av fasetter hos mennesker som fascinerer oss.

  • Vi setter ikke mennesker i bås, men gir dem hjelp til refleksjon og verktøy for utvikling og endring.
  • persolog® modellene bygger på hvordan du oppfatter deg i en gitt sammenheng.
  • Alle persolog®-verktøyene er forskningsbasert og utviklet i skjæringspunktet mellom praksis og teori.
  • Ved å fokusere på enkle grep og ferdigheter skapes varige endringer i atferd.

persolog® personlighetsmodellene starter med adferden til den enkelte. I motsetning til overbevisninger, motiver eller verdier, er atferd tydelig observerbar og foranderlig. Dette gjør det mulig å bruke observert atferd som utgangspunkt for personlig utvikling. En persons atferd avhenger av mange faktorer, både personlighet og miljø spiller inn. En leder vil oppfører seg annerledes overfor sine ansatte på jobb enn overfor familiemedlemmer hjemme. Uttalelser om atferd basert på et spørreskjema vil være situasjonsbestemt og sier ikke noen om den generelle oppførselen til en person.


 

 
Placeholder Image

Personer med en dominant atferdsstil (D) ønsker å løse problemer og oppnå raske resultater.

Personer med en innflytelsesrik arferdsstil (I) ønsker å overbevise og påvirke andre. De er åpne og uttrykker vanligvis sine tanker og følelser på en optimistisk måte.

Personer med en stabil atferdsstil (S) ønsker å skape et forutsigbart miljø. De er tålmodige og gode lyttere.

personer med en kvalitetssøkende atferdprofil (K) søker høy standard. De tar hensyn til presisjon og nøyaktighet.

Ved hjelp av de grunnleggende atferdsdimensjonene dominant, innflytelsesrik, stabil og kvalitetssøkende kan

  • selgere og konsulenter tilpasse seg kundene bedre og mer i samsvar med deres atferd,
  • ledere lede sine ansatte ikke bare i situasjonen, men også individuelt,
  • teammedlemmer utfylle hverandre, fordi alle vet hva som er viktig for hver enkelt og hvilken atfersstil den enkelte foretrekker.

 

Totalt 20 forskjellige atferdskombinasjoner gir deg et nært blikk på deg selv og andre.

Powered by Kajabi